Listopad 2007


19.11.2007 - 25.11.2007

26. listopadu 2007 v 14:03 návštěvnost
Navstevnost :
Pondeli: 41
Utery: 45
Streda: 47
Ctvrtek: 33
Patek: 15
Sobota: 30
Nedele: 32

Celkem: 243

Pat a Mat

22. listopadu 2007 v 13:21 pohádky
Pata a Mata vytvořil Lubomír Beneš (7.11.1935 - 12.9.1995)
Nejvýznamějším dílem Lubomíra Beneše je loutkový seriál A je to (Pat a Mat).
Lubomír Beneš vyrůstal na pražské periferii v Praze 9 - Hloubětíně. Protože měl výtvarné nadání, platili mu rodiče u soukromého učitele výuku kreslení, malby a písma.
Po vojně byl přijat do studia kresleného filmu Bratři v triku, kde se učil všem technikám animovaného filmu.
První řada Pata a Mata byla natočena v roce 1976. Seriál má celkem 77 dílů, Pat a Mat se jmenuje od roku 1989. Hlavní inspirací pro jejich příběhy je manuální nešikovnost. Důležitá však není jen legrace, ale i optimistický postoj Pata a Mata k životu. I když je vše ztracené, nikdy neskládají ruce do klína a nakonec jsou vždy se svým řešením spokojeni.

Gumídci méďové

22. listopadu 2007 v 13:19 pohádky
Méďové, skáčou jako míčky gumové, v příbězích, jež mají úroveň, gumídci méďové!
Ano, tento popěvek se vybaví snad každému, kdo vyrůstal na animovaných seriálech Walta Disneye. U nás Gumídci slavili obrovský úspěch, kdyby se na obrazovky vrátili zpět, určitě by zaujaly velké množství diváků. Jedná se o dobrodružství, veselé příhody malých mluvících medvídků, kterí po napití hopsinkové šťávy skáčou do výšky.

Citáty chytrých právniček

21. listopadu 2007 v 16:32 zajímavosti
Citáty chytrých právniček


Jejich autorky nejsou nijak zaostalé. Jsou to právničky! Tyto otázky a odpovědi totiž skutečně padaly vesměs v soudní síni. Z úst soudkyň a obhájkyň:

1. "Je to pravda, pane doktore, že pokud někdo zemře ve spánku, neví o tom až do rána?"
2. "Váš nejmladší syn, ten dvacetiletý, kolik je mu let?"
3. "Byl jste přítomen, když byl pořízen váš snímek?"
4. "Byl jste sám, či o samotě?"
5. "Byl jste to vy, nebo váš mladší bratr, kdo byl zabit ve válce?"
6. "Zabil vás?"
7. "Jak daleko od sebe byla vozidla v okamžiku nárazu?"
8. "Chápu to tak, že jste tam zůstal až do svého odchodu?"
9. "Kolikrát jste spáchal sebevraždu?"
10. Otázka: "Takže datum početí vašeho dítěte bylo pátého srpna?"
Odpověď: "Ano."
Otázka: "A co jste v tu dobu dělala?"
11. Otázka: "Takže ona měla tři děti?"
Odpověď: "Ano"
Otázka: "Kolik mezi nimi bylo chlapců?"
Odpověď: "Žádný."
Otázka: "Byla mezi nimi nějaká děvčata?"
12. Otázka: "Takže ty schody vedly dolu do sklepa?"
Odpověď: "Ano"
Otázka: "A ty schody vedly také nahoru?"
13. Otázka: "Vy jste podnikl poměrně dalekou svatební cestu, že?"
Odpověď: "Ano, jel jsem do Ameriky, paní soudkyně."
Otázka: "A vzal jste s sebou svou novou ženu?"
14. Otázka: "Jak bylo ukončeno vaše první manželství?"
Odpověď: "Smrtí."
Otázka: "A čí smrtí došlo k ukončení manželství?"


15. Otázka: "Můžete tu osobu popsat?"
Odpověď: "Byl střední výšky a měl plnovous."
Otázka: "A šlo o muže či ženu?"

16. Otázka: "Doktore, kolik pitev jste vykonal na mrtvých?"
Odpověď: "Všechny mnou vykonané pitvy byly vykonány na mrtvých."
17. Otázka: "Jste kvalifikován k podávání vzorku moči?"
Odpověď: "Odmalička."
18. Otázka: "Doktore, než jste započal pitvu, zkontroloval jste tep?"
Odpověď: "Ne"
Otázka: "zkontroloval jste krevní tlak?"
Odpověď: "Ne"
Otázka: "zkusil jste nalézt známku dechu?"
Odpověď: "Ne"
Otázka: "Takže, je možné, že při započetí pitvy byla pacientka stále naživu?"
Odpověď: "Ne"
Otázka: "Jak si můžete být tak jist?"
Odpověď: "Protože její mozek ležel ve sklenici na mém stole."
Otázka: "Nicméně, je i přesto možné, že byla stále naživu?"
Odpověď: "Je možné, že byla stále na živu a vydělávala si jako právnička."

Achát

21. listopadu 2007 v 15:03 léčivé kameny
Achát


Achát byl nošen jako amulet zajišťující dlouhý život, úspěch a dobré přátele, ale současně byl ordinován proti moru, horečnatým infekcím, epilepsii a náměsíčnosti. Jako amulet pomáhá léčit zrak, žaludeční a střevní potíže, a zmírňuje bolest. Přináší štěstí, přátelství, dlouhověkost a úspěch. Zmírňuje následky kouření a zpomaluje působení jedovatých látek na organismus. Posiluje dásně a chrání zrak. Žaludeční a střevní obtíže, zmírňuje bolest. Celkově posiluje organismus. Pomáhá při odstraňování neklidu nebo apatie, nemocech očí, dýchacích potížích a skleróze.

Říká se mu také měsíční kámen. Existuje mnoho různých forem, většinou jsou různobarevné nebo pruhované. Ovlivňuje základní a krční čakru. Je spojován s planetou Měsícem. Achát spojuje naši duši s vibracemi Země, jež nám pomáhají udržet rovnováhu ve zmatcích a útrapách každodenního života, zůstat sami sebou a dokázat odvahu a vytrvalost. Propůjčuje nám vyrovnanost a chrání naší bytost před nežádoucími vlivy. Tímto způsobem posiluje sebeúctu a dává schopnost porozumět vlastnímu tělu i cit pro skryté duševní pochody v nás samých i v ostatních lidech. Pomáhá při rozjitřené psychice a některá psychická onemocnění dovede zmírnit. Podle různých pramenů se mu připisuje schopnost přitahovat dědictví a upozorňovat na skryté poklady. Doporučuje se také upevnit destičku s vrostlicemi na okno tak, aby byla prosvícená. V moderní lithoterapii je využíván také při léčení bolestí hlavy a kožních nemocí. Odstraňuje apatii. Má příznivé účinky proti skleróze.Blíženci - Astrologové jej doporučovali k odvrácení nepříznivého vlivu planety Merkur. Od středověku je pokládán za symbol zdatnosti a síly, byl užíván jako talisman umělců, a talentovaných lidí.

Acháty často tvoří drůzy, jakési jeskyňky, v jejichž středu se nacházejí krystaly křišťálu, ametystu nebo záhnědy. Podle kresby v achátu se určují i jeho jména - jako obláčkový, okatý, zřítelnicový atd. K achátu patří i sardonyx, který má proužky červenohnědé a bílé a onyx, který je pruhovaný černě a bíle. My se můžeme na krásné acháty podívat v naší nejsvatější místnosti - kapli Svatého Václava v katedrále sv. Víta, která je celá obložena acháty a v jejichž žilnatině je prý vidět celá historie naší země. Hned za dveřmi se ukazuje v žilnatině achátu hlavička Hitlera.

Achátu se také používalo pro rytiny a jeho vrstevnatost byla využívána při tvorbě gem (glyptika), kdy se odstraňují některé části vrstvy a vznikají vynikající umělecká díla. Tato tvorba byla rozšířena hlavně v renesanci a umělecká díla byla velmi drahá. Je známo, že císař Rudolf II. koupil pro svou sbírku sardonyx s rytinou znázorňující triumf nevlastního vnuka římského císaře Augusta Germanika za 12 tisíc dukátů. Tato gema je známa jako Gemma Augustea a je uložena v muzeu ve Vídni.
Některé acháty jsou pórovité, hlavně pocházející z Brazílie, a toho se využívá při umělém přibarvování. Toho využívali už staří Řekové a Římané, jak nám sděluje historik Plinius starší. Umělým barvením můžeme dosáhnout téměř všech barevných odstínů. Nejstarší je barvení na černo, tím vzniká černě a bíle zbarvený onyx. Prakticky se to provádělo tak, že se vhodný achát máčel několik týdnů v medu. Med pomalu vnikal do vrstviček, až je úplně prostoupil, pak se ponořil do kyseliny sírové a cukr z medu se změnil na černý uhlík. U nás se nacházejí krásné a velmi tvrdé acháty (ty nejdou barvit) v okolí Lomnice nad Popelkou a Nové Paky. Nejznámější jsou ale naleziště v Podkrkonoší, zejména v nalezišti Kozákov, kde se nacházely již v době Karla IV.. Ten prý dokonce sám (jak píše Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české z r. 1547) v roce 1357 strávil několik dnů v kraji pod Kozákovem, aby mohl sám poznati a dohlédnouti na sběr drahých kamenů, které se na jeho rozkaz tam sbíraly. Zřejmě chtěl sám dohlédnout na obklady svatováclavské kaple.

V žilkách achátu lidé hledali božské bytosti a připisovali mu různé magické schopnosti, například jak odvrátit špatné počasí, nebo původně ve starověku pomáhat závodníkům při sportovních výkonech. V ranokřesťanském spise Physiologus se uvádí, že lovci perel, přivazují kousek achátu na provázek a háží jej do moře. Perly a achát se prý vzájemně přitahují a potápěčům pak stačí jen sledovat motouz a perly vytáhnout. Perly jsou symbolem Ježíše Krista, zatímco achát symbolizuje sv. Jana, protože on nám ukázal perlu ducha a řekl: "Pohleďte, toto je Beránek, který snímá hříchy světa." Středověký přírodovědec Lonicerus připisoval achátu v souvislosti s jeho pestrým zbarvením schopnost přinášet pestré a rozmanité sny. Podle některých mystiků achát pomáhá získat svému nositeli výřečnost a duchaplnost. Pseudo Albertus Magnus uvádí, že achát s černými žilkami pomáhá překonávat těžkosti "posiluje srdce, dodává člověku sílu, oblíbenost, veselost a lásku a pomáhá překonávat nepříjemnosti". Sen o achátu se vykládá podle zbarvení kamene. Pokud má oko, tak znamená hmotné štěstí, je-li černý, můžeme očekávat nesoulad v mezilidských vztazích.

Léčení drahými kameny je založeno na vzájemné interakci biopole (aury) člověka s vibrací kamene. Jelikož každý achát je jedinečný, je třeba individuálně změřit, zda onen kámen je vhodný pro dotyčného člověka nebo ne. Nevhodný kámen může i uškodit. Pokud to neumíme změřit, použijeme svou intuici a vybereme si ten kámen, který si náš "přitáhne". Nesmíme ale zapomenout na časový faktor. Kámen je vhodný pro nás v tomto okamžiku, ale za nějakou dobu už může být indiferentní (neškodí ani nepomáhá) nebo dokonce škodlivý. Proto trénujte svoji intuici nebo si jej nechte změřit od někoho, kdo s tím má zkušenosti.
MECHOVÝ ACHÁT

Nachází se v řečištích řek s obrázky západu a východu slunce, zvířat a rostlin. Tyto obrázky vznikly při vytváření kamene odrazem skutečných objektů. Tyto kameny jsou nádherné, podporují fantazii a uvolňují napětí a stres. Achát je polodrahokam, který byl oblíbený již v antice, a pro své zbarvení se mu připisovalo spojení s Měsícem nebo planetou Merkur. Je složen z vrstviček jemně vláknitého křemene, chalcedonu a opálu. Název je odvozen pravděpodobně od prvního jména naleziště, což byla řeka Achates (v dnešní době se jmenuje Dirillo) na jihu Sicilie.

ACHÁT - všelék
Zajišťuje dlouhý život, chrání před úrazy. Proti skleróze, alergiím, posiluje funkce všech orgánů. Čistí tělo.Přináší úspěch a dobré přátele, posiluje lásku k Bohu, podporuje odvahu, odstraňuje apatii.5.11.2007 - 11.11.2007

12. listopadu 2007 v 18:46 návštěvnost
Navstevnost :
Pondeli: 40
Utery: 48
Streda: 53
Ctvrtek: 47
Patek: 45
Sobota: 57
Nedele: 51

Celkem: 341


Citátky

11. listopadu 2007 v 20:26 citátky
*Člověk nemá svůj život prosnít,ale má prožít svůj sen!

*Lidská samota není nic jiného než strach žít!

*Čím je život prázdnější tím je těžší....

*Přátelé jsou jako andělé,kteří nás zdvihnou do nebe,když unavená křídla už nemohou létat!

*Praví přatelé jsou jako hvězdy...-nevidíš je pořád,ale víš že existují!:)

*Budˇme rádi za všechno zlo co nám život připravil ,jak jinak bychom poznali štestí.

*Miluji tě....,ale o tvou lásku žebrat nebudu!!!

*Láska je z písmen,která znamenají všechno i nic....

*Neuč se!!!!!Život tě naučí.:)

*Přátelství je někdy víc než láska.

*Ráno bývá moudřejší večera,ale večer bývá větší legrace...:)

*Vzdát se lásky,znamená zvolit si smrt!

*Nikdy nečekej na zítřek,když máš někomu říct,že ho máš ráda!

*Je mnoho lidí,kteří ses taraj o tvé štestí,tak že ti ho berou!!:(

*Štěstí není nic jiného,než RADOST dílená s někým!

*Srdce je orgán,který v těle skoro necítíme,ale když ho někdo zraní ,bolí ze všeh nejvíce!!!

**IT IS EASY TO SAY I LOVE YOU,BUT IT IS HARD TO SAY GOODBYE ¨4EVER

*Žijeme jen jednou,ale pokud pořádně,jednou stačí...:)

fotogalerie

10. listopadu 2007 v 20:40 apocalyptica
z koncertu 5.11.2007
ZDROJ: tady

apocalyptica

10. listopadu 2007 v 12:55 apocalyptica
Tahle finská heavy metalová skupina se proslavila v roce 1996 debutovým albem "Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos". Jejich jedinečností byla právě v interpretace známých metalových skladeb, které byly originálně přetvořeny právě pro violoncello.

Tak tedy v roce 1996 čtyři studenti (Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen, Max Lilja, a Antero Manninen) ze Sibelius Academy v Helsinkách vystupovali v jednom metalovém klubu (samozřejmě hráli na violoncella). Tady si jich všiml Kari Hynninen z hudebního nakladatelství Zen Garden. No tak nějak to spolu pošuchtali a jejich první album vyšlo v nákladu 1 milion kopií - celkem slušný, ne?

V roce 1998 vychází další album "Inquisition Symphony". Tady už se Apocalyptica nezabývá jen cover verzemi Metallicy. Postaral se o to Hiili Hiilesma (produkoval třeba i pro HIM), díky němuž získala skupina "tvář" jakou známe dnes. V každém případě na albu se objevily skladby skupin Sepultura, Faith No More a Pantera.

V této době střídá Antera Manninena nový člen Perttu Kivilaakso, který do té doby fidlal na violoncello v Helsinském filharmonickém orchestru.

Přes 500 koncertů ve více než 60 zemích světa (včetně ČR). Apocalyptica se prostě stala Finským fenoménem. V roce 2003 jim vychází album "Reflections". A tentokrát vlastní výroby. Některé skladby byla obohaceny o klavír, trumpety, basy, violy a také bicí.

Poslední plnohodnotné album zatím vyšlo v roce 2005 s názvem "Apocalyptica", tentokrát hrají jen jako trio (+Mikko Siren - hraje na bicí). Rozhodně největším hitem z tohoto alba se stal "Bittersweet", ve kterém si spolu hodili duet Villie Valo z HIM a Lauri Ÿlonen z The Rasmus.

"Amplified - A Decade of Reinventing the Cello" to je poslední singl z roku 2006. Hošani si na pomoc přizvali Maxe Cavaleru (Soulfly, dřív Sepultura) a Matta Tucka, vokalistu z projektu Bullet for My Valentine.

chceš snadno vydělat peníze?

8. listopadu 2007 v 17:09 zajímavosti
chceš snadno a rychle vydělat peníze?
tak klikni sem : CLICK
MNOHO ZDARU!

bizardní zákony

7. listopadu 2007 v 19:39 zajímavosti
Velký pozor by si měli Angličané dávat i při posílání dopisů. Jestliže totiž použijí známku s hlavou panovnice, nesmějí ji nalepit vzhůru nohama. Dle britského práva by se totiž jednalo o velezradu.

Do zákoníku se také dostal speciální dodatek. Zatímco se žádná žena nesmí ukazovat na veřejnosti nahoře bez, v minulosti si jedna liverpoolská prodavačka s exotickými rybičkami vymohla výjimku. Běhala ve svém obchodě s obnaženým poprsím a stala se součástí legislativní historie. Doslova "ujetý" je pak zákaz pojídání biskupského chlebíčku během prvního svátku vánočního.

Taktéž se ukázalo, že by možná nebylo na škodu nejdůležitější právní spis Velké Británii aktualizovat. Dle jednoho zákonu je totiž zákonem dovoleno zabít Skota v historických zdech města Yorku, ale pouze tehdy, když je ozbrojen lukem a šípem.

Utah-Občané mohou vlastnit jaderné zbraně, ale nesmí je odpalovat.
Texas-Budoucí delikvent musí informovat svou oběť ústně nebo písemně s 24 hodinovým předstihem a povahu svého přečinu stručně popsat.
-Dojit cizí krávu nebo na ni kreslit graffiti je trestné.
-Střílet na buvoly z prvního patra hotelu je zakázáno!
-Vestoje se nesmí vypít víc jak tři loky piva.
-Chcete-li se projít po ulici naboso, musíte si vyzvednout zvláštní potvrzení, za něž zaplatíte pět dolarů (120 Kč).
Colorado-Kočky mohou volně pobíhat jen v případě, že mají na ohonu odrazku.
Kalifornie-Ve městě Ventura County se kočky a psi nesmí pářit bez povolení v okruhu 500 metrů od kostelů, škol a veřejných budov.
-V Kingsville je zakázáno páření dvou prasat na městském letišti.
-Pro auta bez řidičů je stanovena maximální rychlost 96 km/h
-Ve městě Chico dostane pokutu 500 dolarů (cca 12.000 Kč) každý, kdo by v katastru města odpálil jadernou bombu.
Tennessee-Po 23:00 hodině nesmí žáby kvákat.
New York-Seskakování z budov se trestá smrtí.
Pensylvánie-Zpívat ve vaně či ve sprše je zakázáno.
Florida-Praktikovat pohlavní styk s dikobrazem je nezákonné.

Amerika jede
Víte, co píše Amerika na obaly svých produktů? Mnozí jistě tyhle bláznivé instrukce znají, ale možná neuškodí se občas podívat na návod a trochu se jím řídit, na to přeci návody jsou ... nebo ne? :o) Tak hurá na ně!

Instrukce pro použití výrobků, tištěno na amerických výrobcích:

na jednom fénu: "Do not use while sleeping" - Nepoužívejte během spánku

Na balíku čipsů: "You could be a winner. No purchase nescessary! Details inside." - Možná jste vítěz a nemusíte platit! Detaily uvnitř

Na balení jednoho mýdla: "Directions: Use like regular soap" - Návod: Používejte jako běžné mýdlo

Na některých mražených jídlech: "Serving suggestions: Defrost"- Návrhy pro podávání: Rozmražte

Na tiramisu zákusku na SPODNÍ straně: "Do not turn upside down"- Nepřevracejte vzhůru nohama

Na jednom pudinku: "Product will be hot after heating"- Po ohřátí je výrobek horký

Na běžné žehličce: "Do not iron clothes on body" - Nežehlete oblečení na těle

Na jedněch práškách na spaní: "May cause drowsiness"- Může způsobit ospalost

Na většině vánočních světel na stromek: "For indoor or outdor use only" - Pouze pro použití uvnitř nebo venku

Na jedněch DĚTSKÝCH lécích proti kašli: "Do not drive a car or operate machinery after taking these medications" - Po požití těchto léků neřiďte auto nebo těžké stroje

Na balíčku oříšků: "Instructions: Open packet, eat the nuts." - Návod: otevřete balení, jezte oříšky

Na kostýmu spidermana: "Wearing of this garment does not enable you to fly"- Nošení tohoto obleku vám neumožňuje létat

Na jiných oříšcích: "Warning: contains nuts" - Pozor, obsahuje oříšky

29.10.2007 - 4.11.2007

5. listopadu 2007 v 14:01 návštěvnost
Navstevnost :
Pondeli: 36
Utery: 34
Streda: 38
Ctvrtek: 27
Patek: 23
Sobota: 49
Nedele: 32

Celkem: 239