Listopad 2008


17.11. 2008 - 23.11. 2008

24. listopadu 2008 v 9:04 návštěvnost
Navstevnost :
Pondeli: 57
Utery: 34
Streda: 32
Ctvrtek: 48
Patek: 47
Sobota: 49
Nedele: 59

Celkem: 326


něco na zamyšlení

23. listopadu 2008 v 11:02 citátky
Bylo... nebo nebylo... před dlouhou, dlouhou dobou existoval ostrov, na kterém žily všechny pocity člověka: dobrá nálada, smutek, vědění a kromě ostatních různých pocitů i láska. Jednoho dne se pocity dozvěděly, že se ostrov potopí. Každý si tedy připravil svou loď a odplouval z ostrova. Jen láska chtěla čekat do poslední chvíle. Ještě než se ostrov potopil, prosila láska o pomoc. Na luxusní lodi plulo kolem lásky bohatství. Zeptala se: "Bohatství, můžeš mě vzít s sebou?" "Ne, nemůžu. Mám na své lodi mnoho zlata a stříbra. Tady pro tebe není místo."Tak se láska zeptala pýchy, která projížděla kolem na přenádherné lodi: "Pýcho, můžeš mě vzít s sebou?" "Já tě, lásko, nemůžu vzít." odpověděla pýcha, "tady je všechno perfektní. Mohla bys poškodit mou loď." Láska se tedy zeptala smutku, který jel kolem: "Smutku, prosím, vezmi mě s sebou" "Ach lásko, " řekl smutek,"já jsem tak smutný, že musím zůstat sám." Také dobrá nálada projela kolem lásky, ale byla tak spokojená, že ani neslyšela, že na ni láska volá. Najednou řekl nějaký hlas: "Pojď lásko, já tě vezmu." Byl to nějaký stařec, kdo promluvil. Láska byla tak vděčná a šťastná, že se zapomněla zeptat na starcovo jméno. Když přijeli na pevninu, stařec odešel. Láska si uvědomila, že mu hodně dluží a zeptala se vědění: "Vědění, můžeš mi říct, kdo mi pomohl?" "To byl čas," odpovědělo vědění. "Čas?" zeptala se láska, "proč mi pomohl čas?" A vědění odpovědělo: " Protože jen čas ví, jak důležitá je láska v životě."


10.11. 2008 - 16.11. 2008

17. listopadu 2008 v 13:42 návštěvnost
Navstevnost :
Pondeli: 28
Utery: 25
Streda: 42
Ctvrtek: 30
Patek: 30
Sobota: 41
Nedele: 52

Celkem: 248

3.11. 2008 - 9.11. 2008

15. listopadu 2008 v 10:03 návštěvnost
Navstevnost :
Pondeli: 48
Utery: 46
Streda: 49
Ctvrtek: 33
Patek: 47
Sobota: 59
Nedele: 49

Celkem: 331


piercing ucha

4. listopadu 2008 v 18:09 pro slečny
Piercing ucha

Patrně první místo při pokusech s piercingem, nejstarší nalezené mumifikované tělo v rakouském ledovci staré 5000let, mělo propíchnuté lalůčky a otvory rozšířené na 7-11mm. Uši byli většinou propichovány z magických důvodů, a mnohé primitivní kmeny věřili že duchové a démoni vcházejí do těla uchem a že jsou odpuzování kovem a proto tento piercing zabrání jejich vstupu do těla. Námořníci používali ušní piercing za účelem zlepšení zraku ( v tomto místě se nalézá akupunkturní bod pro zrak). V mnoha společnostech byl prováděn jako rituál dospívání, na Borneu otec i matka, každý propíchl jedno ucho, jako symbol nezávislosti dítěte na rodičích. Nyní je piercing prováděn všeobecně u mužů i žen. I v dřívějších dobách nosili mnozí muži kroužek v uchu např. v Alžbětinské době - Shakespeare, Francis Drake aj. V době Římské říše byly kroužky populární u mužů jako známka bohatství a luxusu (Julius Caesar).


27.10. 2008 - 2.11. 2008

3. listopadu 2008 v 15:06 návštěvnost
Navstevnost :
Pondeli: 56
Utery: 55
Streda: 60
Ctvrtek: 54
Patek: 29
Sobota: 35
Nedele: 48

Celkem: 337
kujiii :o*

Odhalili jsme tajemství dámských kabelek!

2. listopadu 2008 v 10:28 pro slečny

Odhalili jsme tajemství dámských kabelek!

Už jste někdy viděli na ulici dívku či ženu, která procházela s velkou kabelkou, kolem muže, který se hlasitě divil: "Co si tam s sebou, proboha, tahá?!" My máme nejen pro něj odpověď! Podívejte se na kabelky český žen a dívek, které se nebály pochlubit!